Last modified:

Hevonpaska-Bingo

Nukahteletko seminaareissa ja kokouksissa. Miten pysyä hereillä asiantuntijoiden alustusten aikana. Tässä keino, joka muuttaa tuon kaiken !

Säännöt: Ruksaa ruutu, kun kuulet kyseisen ilmauksen kokouksessa, seminaarissa tai vastaavassa. Kun saat viiden merkinnän suoran joko vaaka- tai pystysuoraan tai vinottain, hyppää pystyyn ja karjaise HEVONPASKAA


Synergia


Strateginen


Visio


Case


Tilanneherkkyys


Ydinosaaminen


Dynaaminen


Missio


Profiloituminen


Brändi


Arvot


Segmentti


Bussiness-to -bussiness


Itseohjautuvuus


Signaalit


Tulosvastuu


Resurssointi


Fokusoida


Laatujohtaminen


Pitkässä juoksussa


(Mega)trendi


Asiakaslähtöisyys


Toiminta- ympäristö


Konsepti


Funktio


Tahtotila


Tehostaminen


Epämukavuusalue


Uusasiakashankinta


Synergia


Toimintaympäristö


Tekniikkanäkökulma


Ryhmäytyminen


Viestintäkyky


Tietoinen


Ryhmäkäyttäytyminen


Jalkautuminen


Toimintamalli


Asiakasrajapinta


Ydinosaamisalue


Strategia


Missio


Visio


Asiakaslähtöinen


Vuorovaikutustaito


Tiimityö


Konsultointi


Toimintakeskeinen


Työpanos


Tulosjohtaminen


Kommentteja Yhdysvaltalaisilta käyttäjiltä:

"I have only been in meeting for five minutes, when I won"
"My attention span at meetings has improved dramatically"
"Meetings will never be the same"
The speaker was stunned as eight of us screamed "BULLSHIT" for the third time in 2 hours"

PTMUSTA at UTU.FI